Stal jest jednym z najpopularniejszych surowców, wykorzystywanym zarówno w stanie surowym, jak i po przetworzeniu, jako różnego rodzaju półfabrykanty. Dzielą one z tym surowcem większość cech, takich jak odporność na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, obciążenia, czy, po dodatkowej obróbce, odporność na korozję.

Czym są walcówki ze stali?

walcówka stalowaJednym z najczęściej używanych pół-fabrykantów ze stali są różnego rodzaju pręty. Do nich należy między innymi walcówka stalowa, która cieszy się największa popularnością. Walcówka to nic innego jak pręt, ale o małym przekroju poprzecznym. Nazwę zaś wzięły od metody ich wytwarzania, czyli walcowania. Olega ona na oddziaływaniu na danym element ze wszystkich stron jednocześnie, dzięki czemu ma ona podwyższone właściwości jeżeli chodzi o wytrzymałość. Walcówki można dzielić na trzy główne rodzaje – zwykłą walcówkę, walcówkę okrągła oraz okrągłą gładką, które biorą się oczywiście on tego, jak wygląda przekrój tego elementu. Możemy tez tu wymienić walcówkę kwadratową i prostokątną,. Klasa walcówki, czy jej jakość, a tym samym cena, różni się w zależności od tego, z jakiego gatunku stali ją wytworzono. Oczywiście wpływ na klasę walcówki ma też jakiego rodzaju przekrój posiada. Jak innego rodzaju pręty, tak i walcówki są bardzo popularnym półfabrykatem, który jest dostarczany bezpośrednio do zakładów produkcyjnych. Tam są one podstawą do tworzenia różnego rodzaju części mechanicznych, prętów zbrojonych i innych elementów, które muszą się wyróżniać dużą wytrzymałością.

Pręty stalowe są najczęściej przetrzymanym półfabrykantem ze stali. Są podstawą do tworzenia takich elementów jak śruby, wkręty, koła zębate, zamachowe, rury i inne. Oprócz opisanych prętów tworzonych przy pomocy walcowania, warto podkreślić istnienie prętów ciągnionych.