Duże korporacje, zatrudniające kilkaset, a czasami nawet kilka tysięcy osób zaopatrują się w różnego rodzaju systemy, które mają pomóc kontrolować czas pracy wszystkich pracowników. Dzięki tego typu oprogramowaniom pracodawca ma kontrolę nad tym kiedy dany pracownik zaczął, a kiedy skończył swoją pracę.

Programy dla dużych firmy

program do ewidencji czasu pracyWiększość z tak dużych firm posiada przynajmniej kilka oprogramowań ułatwiających prowadzenie firmy. Najpopularniejszy jest program do ewidencji czasu pracy. Jest to oprogramowanie, które ma na celu skontrolowanie tego, czy żaden z pracowników się nie spóźnia do pracy, a także czy nie wychodzi wcześniej niż powinien. W budynku firmy przy drzwiach wejściowych do danej części firmy umieszczony jest czytnik na karty magnetyczne. Każdy pracownik ma przypisaną kartę do swojego imienia i nazwiska, która jest wprowadzona w system. Po przyłożeniu karty do odpowiedniego czytnika w system wprowadzane są dane, które informują pracodawcę o rozpoczęciu pracy przez danego pracownika. W systemie zapisywane jest imię i nazwisko danej osoby, a także godzina w której kart została przyłożona do czytnika. Tak samo jest w momencie kończenia pracy. Pracownik przykłada kartę do drugiego czytnika i jego dane razem z godziną opuszczenia zakładu pracy zapisywane są w systemie. W ten sposób bardzo łatwo jest skontrolować wszystkich pracowników, czy pracują w odpowiednim wymiarze godzin. Bardziej zaawansowane systemy działają tak, że karta działa również jako klucz.

Ciężko jest podać konkretną cenę takiego systemu, ponieważ cena uzależniona jest od wielu czynników. Jednym z podstawowych czynników, które należy brać pod uwagę poza ceną samego oprogramowania, jest cena kart magnetycznych dla każdego pracownika i wszystkich czynników.