Start z własną działalnością gospodarczą wiąże się na początku z wieloma czynnościami, które należy wykonać. Przede wszystkim należy określić profil działalności oraz zarejestrować firmę. Kolejnym krokiem jest znalezienie odpowiedniego lokum, gdzie będą mogły być świadczone usługi czy prowadzona sprzedaż. W tym przypadku przedsiębiorca ma do wyboru kilka rozwiązań.

Płyta warstwowa obniża koszty zakupu pawilonu

pawilony z płyty warstwowejPierwszym z nich jest zakupienie obiektu pod działalność. Wiąże się to jednak z dużymi wydatkami, które często muszą być podparte kredytem. Drugi przypadek to dzierżawa obiektu, która w wielu przypadkach jest często wybierana. Rozwiązanie to ma wiele zalet, z których najważniejszą z nich jest brak konieczności zaciągania kredytu oraz łatwa możliwość zmiany lokalizacji świadczenia usług. Przy pomocy wkładu własnego lokal może być dostosowany do profilu działalności firmy. Wadą jest natomiast uzależnienie od osoby wynajmującej obiekt oraz konieczność uiszczania comiesięcznego czynszu. Pośrednim rozwiązaniem są pawilony z płyty warstwowej, których zakup jest znacznie tańszy od pierwszej opisywanej opcji oraz nie wymaga opłaty czynszu opisywanego w opcji drugiej. Pawilony z płyty warstwowej umożliwiają prowadzenie małego biznesu opartego na usługach czy sprzedaży. Koszty stałe związane z prowadzeniem takiego punktu są niższe niż w przypadku wynajmu obiektu. Warto dodać, że pawilonu tego typu mogą być transportowane w różne lokalizacje przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.

Dzięki temu możliwa jest zmiana miejsca świadczenia usług. Warto dodać, że oprócz opłat za media takie jak woda, prąd czy gaz niezbędna jest także dzierżawa ziemi na której stoi pawilon. Koszty te są jednak znacznie niższe niż w przypadku czynszu wynajmu całego obiektu. Pawilony handlowe są często wybieranym rozwiązaniem przez początkujących przedsiębiorców ze względu na wcześniej opisane zalety.