Kiedy myślimy o notariuszu, pierwsze, o czym musimy pamiętać to, że jest to zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że notariusz realizuje istotne z punktu widzenia interesu publicznego zadania i z tego też powodu, przysługuje mu ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Zaufany, ale czy na pewno dobry?

dobry notariuszJak w przypadku każdego zawodu, notariusze dzielą się na tych, którzy są nimi z powołania i tych, którzy wybrali ten zawód z większego lub mniejszego przypadku. Dobry notariusz to ten, który zapewni w zakresie czynności notarialnych profesjonalną obsługę, zachowując przy tym obowiązujące przepisy prawne i zasady etyki zawodowej. Kiedy szukamy notariusza, na pewno warto sprawdzić zakres usług notarialnych, których dokonuje w swojej kancelarii. W chwili, gdy oferuje on pełny zakres usług, bez żadnych wyłączeń, a cennik jest klarowny i przejrzysty, możemy nabyć do tego notariusza pierwsze sygnały cieplejszych uczuć i udać się na spotkanie z nim, które ostatecznie przesądzi o naszej opinii o nim. Dobry notariusz zajmie się naszymi sprawami zarówno w kwestii sporządzenia aktu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia własnoręczności podpisu. Pomoże przy tworzeniu umów przenoszących własność, np. nieruchomości, umów przedmałżeńskich i tych dotyczących podziału wspólnego majątku. Dobry notariusz sporządzi nam również profesjonalnie wyciąg dokumentów, odpisów i wszelkich wypisów.

Funkcja notariusza, jak zostało wskazane już wcześniej, jest odpowiedzialną funkcją zaufania publicznego i już to powinno nam wystarczyć, by przyjąć, że każdy notariusz zadba o nasze bezpieczeństwo prawne. Nie oznacza to jednak, że klarowność komunikacji notariusza, chociażby na jego stronie internetowej, nie będzie, w naszym rozumieniu, jego dodatkową zaletą, która zdecyduje o wyborze.

Kategorie: Finanse