Separatory powinny być czyszczone zgodnie z zaleceniami producenta. Według większości producentów separatory ropopochodne powinniśmy czyścić przynajmniej dwa razy w roku. Jeśli nie będziemy regularnie czyścić separatorów to może dojść do poważnych konsekwencji, ponieważ w wyniku kontroli służb ochrony środowiska możemy otrzymać karę finansową za nieregularne czyszczenie.

Jak wybrać firmę oferująca czyszczenie separatorów?

czyszczenie separatorów wrocławPrzede wszystkim na początek, gdy potrzebujemy znaleźć dobrą firmę oferującą czyszczenie separatorów, to powinniśmy wziąć pod uwagę czy firma taka posiada odpowiednie zezwolenia oraz decyzję na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych. Każda firma, która dokonuje u nas czyszczenia separatorów powinna zostawić nam stosowny dokument, który pokazujemy podczas kontroli przez służby ochrony środowiska. Warto również wybrać firmę, która na terenie naszego miejsca zamieszkania wykonuje czyszczenie separatorów Wrocław to miasto, gdzie znajdziemy wiele firm oferujących pomoc w czyszczeniu separatorów, które dysponują specjalistycznym sprzętem, a także doświadczeniem. Firma taka powinna posiadać przede wszystkim wyciągarki filtrów koalescencyjny, a także agregaty wysokociśnieniowe, które pomogą płukać wkłady z filtrami. Dodatkowo pracownicy powinni być wyposażeni w szelki asekuracyjne, a także klucze, które pozwalają na wejście do włazów typu ciężkiego. Na koniec powinniśmy również sprawdzić cenę, ponieważ w cenie powinniśmy mieć unieszkodliwienie odpadów, a także jego transport i koszt serwisowania.

Czyszczenie separatorów tłuszczu powinno odbywać się przynajmniej 2 razy w tygodniu, a nawet częściej, jeśli produkujemy bardzo dużą ilość tłuszczu. Natomiast jeśli chodzi o separatory, które służą nam do utrzymywania substancji ropopochodnych, to takie urządzenia najczęściej oczyszczamy tylko raz lub dwa razy do roku.

Kategorie: Usługi