Osoby, które decydują się na zakup mebli rzadko kiedy zastanawiają się nad tym, o ilu kwestiach musi wiedzieć ich producent. Każdy produkt wykonany z drewna ma za sobą proces obróbki, najczęściej jest on dość długi i oczywiście dokładny. Nie ma możliwości pominięcia żadnego z nich, ponieważ łamie się wówczas zasady wynikające z przepisów prawa.

Znaczenie certyfikatów dla wyrobów drzewnych

certyfikat fscWśród wielu produktów pochodzących z drewna znajdują się nie tylko meble. Chodzi również o okna, drzwi, czy instrumenty. Certyfikat FSC dotyczy wyłącznie pierwszego etapu łańcucha produkcji, czyli cały proces podczas, którego pozyskiwany jest surowiec do wyboru poszczególnych przedmiotów. Do certyfikatów FSC należą również inne organizacje na szczeblu międzynarodowym. Certyfikat Forest Stewardship Council obejmuje wiele aspektów. Wśród najważniejszych znajdują się działania mające na celu należytą ochronę terenów leśnych przed nieprawidłowym i nielegalnych użytkowaniem. Warto jeszcze nadmienić, że jakakolwiek zabudowa na terenach leśnych wymaga uzyskania do tego prawa. Wszelkie działania bezprawne są surowo karane. W ramach certyfikatu FSC ochronie podlegają zdrowie i bezpieczeństwo pracowników leśnych. Zgodnie z przepisami mogą oni również zrzeszać się w zgodzie z Międzynarodową Organizacją Pracy. Bardzo ważne i regulowane przepisami są również zasdy pozyskiwania zasobów leśnych, które w następstwie są modyfikowane.

W ramach wskazanego certyfikatu ochronie podlegają zagrożone i rzadko występujące gatunki roślin oraz zwierząt. Wskazany jest również obowiązek stosowania w ograniczonych ilościach wszelkiego rodzaju chemicznych środków służących ochronie roślin. Chodzi tutaj głównie o pestycydy, które mają niszczący wpływ na roślinność leśną.

Kategorie: Edukacja