W przepisach prawnych znajduje się mnóstwo obostrzeń i wymogów, które określają jak mają być wykonane oraz w co wyposażone budynki. Szczególnie dotyczy to miejsc, gdzie jednocześnie w zamkniętej przestrzeni może przebywać wiele osób. W takim przypadku największym zagrożeniem jest wystąpienie ognia, który stanowi duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego oraz zgromadzonego mienia.

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowychW związku z tym na etapie projektowym należy wykonać wszelkie prawnie wymagane zabezpieczenia, które pomogą zapobiegać wystąpieniu oraz rozprzestrzenianiu się ognia w momencie wystąpienia takiego zagrożenia. Ochronę przeciwpożarową można podzielić na czynną i bierną. W pierwszym przypadku są to wszelkiego rodzaju sprzęty, które mają za zadanie wykryć ogień i przekazać o tym informację stosownym służbom oraz osobom zgromadzonym w przestrzeni budynku. Mogą to być między innymi czujki, centrale czy sygnalizatory. Bierna ochrona to przede wszystkim zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych, które zapewniają nośność konstrukcji nawet w momencie długotrwałego oddziaływania ciepła. Podczas pożaru temperatura może bowiem dochodzić do 1000 stopni Celsjusza co sprawia, że materiał z którego wykonana jest konstrukcja zaczyna zmieniać swoje właściwości i się odkształcać. Jest to sytuacja niepożądana.

Podczas wykonywania budynku żeby temu przeciwdziałać natryskiwane są specjalne specyfiki, które zwiększają odporność na ogień. Muszą być one nanoszone w odpowiednich warunkach przez uprawnione do tego celu osoby. Wszelkie wytyczne podaje producent, który dostarcza dany wyrób na rynek. Przeważnie jednak wymagana jest odpowiednia temperatura powietrza, wilgotność oraz zapewnienie dobrej wentylacji. Jak widać obecnie bardzo ważną rolę odgrywa ochrona przed ogniem w różnych postaciach.

Kategorie: Usługi